Fakirler için ayrılan tahıl paylarının satılmasını da yasakladı. Praetorluğunun bitmesinin ardından Sezar Hispania Ulterior eyaletine yönetici olarak atanmış olsa da hâlâ çok borçluydu ve ayrılmadan önce kendisine borç verenleri tatmin etmek durumundaydı. Bu sebeple Roma’nın en zengin adamlarından olan Marcus Licinius Crassus’a başvurdu. Yine de praetorluğu sona erince dokunulmazlığı kalkacağı için alacaklıları tarafından dava edilebileceğini bilen Sezar, henüz görevi sona ermeden, eyaletine gitmek üzere Roma’dan ayrıldı. Hispania’da Callaici ve Lusitanilerin topraklarını fethetti ve birlikleri tarafından imparator olarak selamlandı. Güçlü bir siyasetçi, ordu komutanı ve bir diktatör… Adını tarihin unutulmaz sayfalarına yazdıran Julius Caesar (Jül Sezar), Roma’nın dünya üzerindeki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmesini sağladı.

  • Bu cinayetin ortaya çıkardığı sonuçlar ise oldukça ciddidir.
  • BBC, link verilen internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.
  • Tokat iline 62 kilometre uzaklıkta olan Zile, 54 bin 368 nüfuslu bir ilçe.
  • Böylelikle kullanılmak istenen alana göre model tercihi pratik olarak yapılır.

Para­yı ödeyip serbest bırakıldığı za­man, korsanlara parasını yakın zamanda geri alacağını söyle­di! Serbest bırakılır bırakılmaz Milet’den temin ettiği donanma gemileri ile korsan adasını basıp korsanları yakaladı ve Berga­ma şehrine götürdü. Korsanlar­dan parasını geri aldıktan sonra hepsini çarmıha gerdirdi (Ancak çarmıh çok uzun süren ve işken­celi bir idam olduğu için, Ada’da geçirdiği günlerdeki “samimiye­tinin hatırına”, çarmıha germe­den önce korsanların boğazını kestirdi). 53’de Craussus’un öldürülmesi ve Pompeius’la sezar casino’ın arasındaki ilişkinin bozulması üzerine Birinci Triumvirliksona erdi. 49’da senato, Pompeius’un etkisiyle, Sezar’ın ordusunun terhis edilmesini isteyince, Sezar buna sinirlenipemrindeki 5000 askerle Galya ve İtalya sınırını meydana getiren Rubicon Irmağı’nın kıyısına geldi. Senato ordusuna komutanlık eden Pompeius ile girişilen 60 günlük bir savaştan sonra Sezar’ın ordusu bütün İtalya’yı egemenliği altına aldı.

En Son Gelenler

Altıncı bölüm Rubicon’u Geçiş (83-96) başlığı altında iç savaşa giden süreçte Rubicon’un Roma siyasi hayatındaki yerini açıklayarak bu nehri ko­mu­tanların askerleri ile geçmenin isyan ve ihanet teşebbüsü taşıdığını vurgu­la­maktadır. Bu bağlamda Galya’da görev süresinin bitimine doğru Caesar’ın dikkatini Roma’ya yöneltmesi neticesinde kendisine destekçi arayışına gir­mesi, halka ikramlarda bulunarak yanına çekmesi anlatılır. Rubicon’a gelen Caesar’ın burada senatoyu kuşkulandırmamak için oyalanması, ancak sena­tonun görevini bırakmasını istemesiyle Rubicon’u geçerek diktatörlüğe giden süreci anlatılır.

Sezar-Deccal

Kral Pharna­kes ordusunu dar vadi tabanı­na sıkıştırmış, şimdi de “yokuş yukarı” Romalıların bulunduğu tepeye tırmandırmaya çalışıyor­du. Caesar askerlerine silahbaşı emri verdi ve lejyonlarını savaş düzenine soktu. İlk başta Pon­tus kuvvetlerin savaş arabaları, saflarını henüz oluşturmamış Romalıları panikletse de, topar­lanıp hakim mevkilerinden fır­lattıkları mızraklar ve oklarla bu tehdidi savuşturdular. Hemen sonrasında manevra düzenini oluşturan Roma Ordusu, savaş çığlıklarıyla düşmana saldırdı. Menzile giren düşmana önce ok­lar, sonra pilum’lar atıldı; daha sonra da kılıçlar çekilerek taar­ruza geçildi.

Sezar hemen etrafından döndü ve Casca’nın kolunu yakalayarak “Casca, seni hain, ne yapıyorsun?” dedi Korkudan donakalmış olan Casca, Yunanca “Kardeşlerim, yardım edin” diye bağırdı (“ἀδελφέ, βοήθει!”, “adelphe, boethei!”). Tam bu sırada aralarında Brutus’un da bulunduğu grubun geri kalanı da Sezar’ı bıçaklamaya koyuldular. Sezar kaçmaya çalıştı ancak gözleri kandan göremez olduğundan ayağı takıldı ve yere düştü; adamlar, Sezar portikonun alt merdivenlerinde savunmasız bir şekilde kalana kadar hançerlerini saplamaya devam ettiler. Eutropius’a göre bu suikaste müdahil olan kişi sayısı altmışdan fazlaydı.

Crassus, MÖ 53 yılında, başarısız bir Part ülkesini işgal girişimi sırasında öldü. Pompey tek başına konsül olarak atandı ve hemen ardından düzeni sağlamak için boş konsül koltuğuna oturması için davet ettiği, Sezar’ın politik rakiplerinden Quintus Metellus Scipio’nun kızı Cornelia ile evlendi.Triumvirlik sona ermişti. Aynı yıl, Sulla tarafından atanan Pontifex Maximus Quintus Caecilius Metellus Pius’un ölmesi üzerine Sezar bu göreve talip oldu. Rakipleri optimateskliğinden eski konsüller Quintus Lutatius Catulus ve Publius Servilius Vatia Isauricus idi. Sezar seçim sabahı annesine, geriye ya bir Pontifex Maximus ya da bir hiç olarak döneceğini, çünkü seçilememesi durumunda kampanyası için aldığı muazzam borç yüzünden sürgüne gönderilebileceğini söylemişti. Antik şecerelerine rağmen Julii Caesare’ler politik olarak etkili bir aile değildi ve mensuplarından sadece üçü konsül seçilebilmişti.